Skip to Content
עקב המצב ייתכנו עיכובים באספקת המשלוחים
משלוח חינם בקנייה מעל ₪399
איסוף עצמי מהסניפים בחינם
א-ה עד 21:30 | ו עד 15:00 | מוצ"ש פתוח | קיים מרחב מוגן

ביטול עסקה

ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “החוק”). ביטול יעשה באמצעות פנייה לחברה, בכל אחת מהדרכים הבאות, במסגרתה יציין המשתמש את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דוא”ל ונתוני המוצר שברצונך לבטל.
1.1. בדוא”ל לכתובת: info@fclub.co.il
1.2. בפנייה בדיירקט באינסטגרם fashionclubil
1.3. בדואר רשום ל-FASHION CLUB (נס מן וומן אופנה) – המפעל 11 אור יהודה
1.4 בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בעמוד זה
3. לקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

4. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

6. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

7. במקרה של ביטול עקב אי התאמה, תחזיר הלקוחה את החבילה תוך 14 יום באמצעות שליחה בדואר רשום (על חשבון הלקוחה) או בהבאת החבילה לאחד מסניפי הרשת. בכל חבילה מצורף טופס נהלי החלפות והחזרות שמופיע גם באתר, ולכל שאלה או בקשה יש לפנות אלינו בכל אחד מהדרכי ההתקשרות המצוינים לעיל.

8. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

9. החזר כספי יינתן בהתאם למחיר המוצר בלבד, ללא החזר דמי משלוח במידה ושולמו, והחברה בוחרת שלא לגבות דמי ביטול. ביטול הזמנה לפני שליחת המוצר/ים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יחויב בדמי משלוח – ככל שנגבו. ביטול הזמנה לאחר שליחת המוצר/ים (לאחר יציאתם ממחסני האתר), יחויב בדמי משלוח – ככל שנגבו ושולמו.

10. מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 2 ב- 100 ₪, קונים ב400₪ משלמים 300₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או הזיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם למחיר הפריט שהיה במעמד הרכישה, ללא ההנחה הכמותית (למשל: בסייל 1+1 החזר פריט אחד יינתן בהתאם למחיר הפריט שהושאר ללא ההנחה הכמותית, בסייל של קונים ב400₪ משלמים 300₪ במידה ויוחזר פריט וסל הקנייה יהיה פחות מ400₪ יחושב לפי מחיר המוצר התואם למעמד הרכישה ללא ההנחה הכמותית).

11. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שהתגית מחיר הוסרה, שניזוק, שנפגם, שהתלכלך, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

החלפת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות תקנון האתר ובהתאם לאמור בעמוד החלפות והחזרות.

  פרטי לקוח

  פרטי ההזמנה

  סיבת הביטול

  הערות חשובות
  • לא ניתן לבטל הזמנה של מוצר שנפתח, או שאינו באריזתו המקורית.
  • הביטול יכובד בכפוף לסעיפי הביטול בתקנון האתר בלבד.
  הצהרה
  • אני הח״מ מבקש לבטל את ההזמנה כמפורט לעיל
  • ידוע לי כי עלות משלוח אינה ניתנה להשבה
  בחזרה למעלה
  דילוג לתוכן