close-icon

TOP 10

whatsupp
ניווט בעזרת מקשים לחץ i + alt למידע נוסף

נגישוּת

window
1.5X
הגדלת מסך
font-size
0
גודל גופן

מדריך של ניווט מקלדת!

רשימת פעולות אפשרית בעזרת מקלדת:

תקנון
א.      מבוא
הוראות תקנון זה יחולו על השימוש שלך באתר ועל כל רכישה שלך באמצעות האתר. התקנון יהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבינך.
אנא קראי את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
הרכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה. ביצוע הזמנה דרך האתר על ידך מהווה הצהרה כי טרם ביצוע הפעולה קראת את התקנון ואת מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו.
ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה כנגד האתר או החברה בכל עניין הקשור להזמנה, להוראות התקנון או לתנאיו.
כותרות הפרקים בתקנון זו הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
התנאים המובאים בתקנון שלהלן מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד אולם הם כמובן מתייחסים גם לגברים.

ב.      אודות החברה והגדרות
אתר האינטרנט בכתובת fashionclub.co.il (להלן: “האתר”), מופעל ומתוחזק על ידי חברת נס מן וומן אופנה או בשמה המסחרי:CLUB ·FASHION ח.פ. 540225604 (להלן: “החברה”).
האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מגוון סוגי סחורות, בין היתר, פריטי הלבוש, הנעלה, אביזרים נלווים, קוסמטיקה וטיפוח, מוצרי האופנה ועוד (להלן: “המוצרים”) והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
המזמינה – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר (להלן: “הלקוחה” ו/או “המזמינה”), והכל בכפוף להתקיימות התנאים האמורים במצטבר:
(א) היותה של המזמינה כשירה לבצע פעולות משפטיות. במידה והמזמינה הינה קטינה, היינו מתחת לגיל 18, או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
(ב) המזמינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות ו/או חשבון פייפאל (PayPal) פעיל.
(ג) המזמינה בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט.
יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של המזמינה כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: “יום ביצוע ההזמנה”).
החברה תפעל למשלוח המוצרים שנרכשו לכתובת שהמזמינה הזינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.
זמן אספקת הסחורה באמצעות חברת שילוח יהיה בין 3-5 ימי עסקים מיום האריזה.
יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי המזמינה, בכתובת שציינה המזמינה בעת הזמנת הסחורה.
בכל שאלה או עניין ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל info@fclub.co.il או בטלפון מספר  1700-700-969

ג.       שימוש באתר והוראות כלליות
האתר מציעה לגולשים מגוון שירותים, תכנים ופעולות:
(א) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ב) רכישת מוצרים ו/או שירותים – רשימת פריטים נבחרים ע”י הלקוחה; (ג) שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מן הלקוחה אל חבריה ומכריה באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות; (ד) מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר, אשר יפורסמו באתר ו/או בדף ה-Facebook  או בדף ה-  Instagram של החברה. מובהר כי החברה רשאית להגביל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את פרסום המשוב; (ה) תיוג פריט שיבחר ע”י הלקוחה באמצעות רשתות חברתיות; (ו) הרשמה לדיוור – קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת הלקוחה.
החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה או הודעה מוקדמת. המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע”מ על פי הדין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח.
החברה רשאית לעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים המופיעים באתר וכן את תעריפי המשלוחים. המחיר המחייב את המזמינה יהיה המחיר שהופיע ביום ביצוע ההזמנה. במידה והמחירים עודכנו על ידי החברה לפני שהושלמה ההזמנה, המזמינה תחויב לפי המחירים המעודכנים.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. תמונות המוצרים אינן מחייבות את החברה.
עם זאת, מובהר, כי החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג בפני המזמינה תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי זמין של כל הדגמים או הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
החברה עושה כמיטב יכולתה להציג באתר מידע שלם ומדויק ביותר. עם זאת ייתכנו אי דיוקים או שגיאות, אשר מקורן בטעות בתום לב של עורך המידע. החברה לא תישא באחריות בגין טעות כזו או טעות הקשורה לכך.
החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת. החברה רשאית להפסיק, להחליף או לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל מבצע, הטבה והנחה כלשהי, מבלי שתחויב במתן הודעה מוקדמת על כך.
החברה עושה שימוש ברשת החברתית האינסטגרם (Instagram) בתגיות הבאות –fashionclubil# – ורואה בשימוש בתגיות שלה כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי, שלאחר העלאתו ניתן להצגה באתר בקטגוריה הרלוונטית ו/או בעמוד הראשי. במידה וגולשת אינה מעוניינת בהצגת תכניה באתר החברה, רשאית לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכל אמצעי תקשורת שתבחר, והסרת התכנים תתבצע בהקדם האפשרי.
המזמינה מצהירה ומאשרת בזאת, כי היא נותנת לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים המתוייגים ומאשרת ומתחייבת כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמה ו/או בתמונתה במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף ה- Facebook ו/או בעמוד החברה ב- Instagram, בכל עת וללא כל תמורה שהיא.
החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר ו/או בדף החברה ב- Facebook ו/או בעמוד החברה ב- Instagram כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר (להלן: “התוכן הפוגע”), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
הלקוחה ו/או המשתמשת בשירותים מאשרת כי בעצם החלטתה לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר היא יודעת כי ממועד פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף ה- Facebook ו/או לעמוד החברה ב- Instagram, תהיינה פעולותיה אלה חשופות לציבור.
החברה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע השמור בו, ואין ולא יכולה להיות למזמינה כל טענה בעניין זה כנגד החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של לקוחה, שהתנהגותה אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בניהולו התקין של האתר.

ד.      הרשמה לאתר
טרם ביצוע רכישות באתר, המזמינה נדרשת להירשם לאתר. לאחר ההרשמה, רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר.
מילוי מלוא הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה. לשם השלמת הזמנה ביעילות וללא תקלות, המזמינה נדרשת להקפיד למסור את הפרטים המבוקשים במדויק.
פרטי ההזמנה אותם הזינה המזמינה בטופס ההזמנה והרישום של העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפעולה.
החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם במידה ובעת ביצוע ההזמנה המזמינה תמסור פרטים שגויים. במקרה כזה בו המוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים ו/או שגויים, המזמינה תחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול.
החברה מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי המזמינה, מלבד שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר.

ה.      ביצוע הזמנות באתר
מיד לאחר ביצוע ההזמנה ע”י המזמינה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת אישור על ידי חברות האשראי, תישלח למזמינה הודעה מתאימה על אישור העסקה. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש או במועד ההזמנה. יודגש כי גם במידה ולא צוין מפורשות כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולמזמינה לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין נזק כלשהו, בין אם נזק ישיר או בין אם נזק עקיף אשר נגרם לכאורה למזמינה או לצד ג’. זאת בכפוף לכך שהחברה תשיב למזמינה כל סכום ששילמה או שהחברה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.
יובהר כי ייתכן מצב בו על אף שפריט מסוים מוצג באתר כזמין במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי, ולכן לא ניתן יהיה לספק אותו למזמינה. במצב כזה, החברה תפנה אל המזמינה בין אם בהודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני ובין אם באמצעות שיחת טלפון, והחברה תציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוחה תקבל את הצעת החברה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה בהתאם. מקרה בו והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, החברה תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהיה כל טענה בקשר לכך, והכל בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המזמינה, לחילופין החברה תבטל את החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.
בעת ביצוע הזמנה, כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון ששימוש את המזמינה למשלוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של המזמינה.
לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור אוטומטי באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת ההזמנה. עם זאת, יודגש כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, ויש בו רק כדי להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באמצעות האתר אצל החברה.
במידה וכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי אינה מכבדת את העסקה או שחברת פייפאל (PayPal) אינה מכבדת את החיוב או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לצורך עדכונה על כך ולצורך השלמת העסקה או ביטולה.
ככל והמזמינה תבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל (PayPal) תופנה המזמינה לעמוד מתאים ותתבקש להזין את פרטי חשבונה באתר פייפאל (PayPal). יובהר כי במידה והמזמינה תבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל (PayPal), החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל (PayPal). עם בחירת המזמינה לעשות שימוש בחשבון פייפאל (PayPal), השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל (PayPal), ולא של האתר.
החברה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי להחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
החברה ראשית לעדכון מבצעים ולתת מתנות למזמינות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה בהתאם לחוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצע תהיה מוגבלת לפריט אחד בלבד למזמינה.
חברי המועדון של הרשת אינם זכאים למימוש נקודות באתר אינטרנט זה, אלא בסניפים בלבד.

בעת מבצע/סייל באתר החברה רשאית לכלול את עלות המשלוח במבצע, או לבחור שלא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ו.       ביטולים והחזרות
ביטול עסקה שנעשתה באתר תהיה בהתאם לפרק זה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
המזמינה תהיה רשאית לבטל הזמנה שנעשתה באתר באחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

ביטול העסקה נדרש לפני שליחת המוצר ללקוחה – ביטול העסקה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן על פי החוק.

במקרה שביטול העסקה נדרש לאחר שליחת המוצר אל הלקוחה, על המזמינה לשלוח את המוצר חזרה בשירות שליחים בעלות של 30 ₪, וזאת על חשבון המזמינה. המזמינה תיצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון 1700-700-969 או במייל info@fclub.co.il, על מנת לתאם מועד לאיסוף/החלפת הפריטים ע”י שליח. לאחר קבלת הסחורה בחזרה במחסני החברה, יינתן למזמינה זיכוי כספי מלא.

-בגדי ים- לא ניתן להחזיר חלק תחתון של בגדי ים בהוראות משרד הבריאות. ניתן להחזיר חלקים עליונים של בגדי הים בלבד אך לא ניתן לקבל בעבורם זיכוי כספי, אלא קרדיט לקניה עתידית באתר בלבד!

במידה והמזמינה מעוניינת לבצע החזרה או החלפה של פריט מכל סיבה שהיא באפשרותה מס’ דרכים:

1. הגעה לאחד מסניפי הרשת בצירוף חשבונית הקנייה שהתקבלה במייל או בסמס ולבצע החלפה או קבלת החזר כספי. אפשרות זו אינו כרוכה בתשלום נוסף.

2. החזרה – שליח יגיע לאסוף את הפריטים בתיאום מראש תוך 3-5 ימי עסקים בעלות של 30 ש”ח הזיכוי המלא יהיה בקיזוז מערך